*
Inicio Español Galego
BRAÑAS   FOLK
OBRADOIRO - ESCOLA

CONTACTO:
616 314 864


manuel@branhasfolk.com

Imprimir» Cursos para construir instrumentos tradicionais de música

A deputación promove uns cursos para aprender a construir instrumentos tradicionais.

 A matrícula póede formalizar ata o 14 de octubro no Centro cultural da Deputación (edificio Simeón) e será impartido por Manuel Brañas no taller provincial de instrumentos.

INFORMACIÓN DO CURSO

 Os cursos versarán sobre o manexo de técnicas de construción de instrumentos e coñecemento dos materiais empregados. Empezarase pola construción de instrumentos de menor dificultade e aumentarase este nivel en cada curso.

 A) PRIMEIRO CURSO DE INICIACIÓN

Gaita galega, instrumentos de percusión, requintas, chirimías, frautas, tarrañolas e outros de semellante dificultade de construción

B) SEGUNDO CURSO DE NIVEL INTERMEDIO

Instrumentos mediavais, reproducións dos esculpidos no Pórtico do Paraíso da Catedral de Ourense: violas, salterios, laudes e arpa mediaval

C) TERCEIRO CURSO DE PERFECIONAMENTO

Zanfonas, arpa celta, dulcimer, organistrum, etc.

 

CONTIDOS TEÓRICOS

Ferramentas que se van usar para cada instrumento

Coñecementos das madeiras empregadas para cada un deles

Maquinaria necesaria para construír cada instrumento

Clases de inciciación ó manexo destes instrumentos e técnicas de afinación

ORGANIZACIÓN DOS CURSOS

Os cursos organizanse en grupos con un máximo de dez alumnos/as e terán preferencia na admisión aos cursos aqueles alumnos/as que teñan coñecementos de música

Desargar solicitude do obradoiro instrumental


Obradoiro-Escola

O Obradoiro-Escola creouse no 1982 pola Deputación de Ourense, pero dende o 1985, está a levar a cabo unha tarefa de investigación e reproducción de distintos instrumentos tradicionais. Tamén funciona como escola, co obxetivo de formar futuros artesáns.

O Obradoiro esta dirixido por: Manuel Brañas.

 © Brañas Folk  ACV Galaica