*
Inicio Español Galego
BRAÑAS   FOLK
OBRADOIRO - ESCOLA

CONTACTO:
616 314 864


manuel@branhasfolk.com

Obradoiro-Escola

GAITA GALEGA:
A orixe deste instrumento é incerta e remóntase a moita antigüedade. A gaita está espallada por toda Europa, Asia e Africa, ainda que con distintas característica, nembargantes a súa orixe e difusión é mais importante nos paises celtas.
Gaita en "DO" tallada en madeira de buxo.


Obradoiro-Escola

Gaita en "SI BEMOL":
de madeira granadillo con incrustacións en marfil e anillada e prata.

Obradoiro-Escola

Gaita en "FA AGUDO"
de madeira de buxo

Obradoiro-Escola

Serie de punteiros:
"SOL", "LA", "SI BEMOL", "SI NATURAL", "DO", "DO BRILLANTE", "RE", "MI BEMOL", "FA"Obradoiro-Escola

Obradoiro-Escola

REQUINTA:
Instrumento que se asemella a unha flauta traveseira. Foi un instrumento moi coñecido i empregado en toda Galicia, mesmo acompañando as gaitas, como se pode apreciar en fotos ou grabados de certa antigüedade.


Obradoiro-Escola

PITO GALEGO:
Se asemella a unha flauta de pico ou de bisel. A súa extensión musical e de duas octavas cromáticas mais duas notas sobreagudas.

Obradoiro-Escola

OBOE BARROCO:
(Copia do existente na Catedral de Tui). Instrumento de vento empregado en algunhas catedrais. (Santiago de Tui).


Obradoiro-Escola

O REDOBRANTE:
Popular instrumento de percusión. Sempre acompaña ao gaiteiro.

Obradoiro-Escola

O BOMBO:
E un dos instrumentos típicos nos grupos tradicionais de gaiteiros; nembargantes a súa implantación na percusión galega semella ser de escomenzos do S. XV.

Obradoiro-Escola

A PANDEIRETA:
E un dos instrumentos máis arraigados na percusión da música tradicional galega. Era común entre as mulleres xurdindo os típicos grupos de pandeireteiras.Obradoiro-Escola

O CHARRASCO:
E un dos instrumentos de máis recente implantación na música popular de Galicia.

Obradoiro-Escola

O BODHRAM:
Anque non garda gran entronque coa música tradicional galega ten moi axeitado emprego nos grupos folk. A súa procedencia é británica.O PANDEIRO:
Exebre instrumento de percusión na música galega.
Obradoiro-Escola

Obradoiro-Escola TARROÑOLAS:
Instrumento de percusión.
CASTAÑOLAS:
Empregadas para bailar algunhas danzas.
CHIFRE DE AFIADOR:
Empregadas por afiadores, paragüeiros, para avisar da sua chegada.


ORGANISTRUM:
(Reproducción que o Obradoiro fixo seguindo o modelo da Catedral de Ourense).
No século XII aparece nos pórticos de varias catedráis europeas, como un gran instrumento de corda frotada por unha roda de madeira con con resina, suponse que foron os peregrinos os que o trouseron a Galicia.
Obradoiro-Escola
A roda faise xirar ca axuda dun manubrio pos to no extremo do instrumento, tamén ten unha caixa de resonancia e un mango provisto de teclas. Necesítanse duas persoas para tocar iste instrumento, unha para mover a roda e outra para o teclado, sendo esta dificultade a que fixo desaparecer sendo sustituido pola zanfona.


Obradoiro-Escola ZANFONA:
Instrumento que atopamos con distintos nomes e formas en toda Europa. Podemos asociala co Organistrum, o que sustituíu cando iste desapareceu. Foi o instrumento preferido dos xoglares da escola Galaico-Portuguesa e mantivo a sua preponderancia hasta o século XV.

ARPA:
Utilizouse dende tempos inmemoriais en moitas culturas. Atópase representadas nas cámaras mortuirias de Egipto, nos baixorrelieves de Babilonia e na Andalucía árabe, entre outros sitios. Aparece tamén nos pórticos das catedrais, entre elas: Santiago e Ourense.

O máis lóxico e que a arpa europea proceda de Irlanda. O longo de toda a Edade Media apareceron descripcións de arpistas irlandeses.

As arpas construídas no Obradoiro de Instrumentos da Deputación de Ourense, están inspiradas nas existentes no museo de La Haya (Holanda).

Obradoiro-Escola

Obradoiro-Escola DULCIMER:
Instrumento tradicional de corda.

Obradoiro-Escola

CITARA:
Instrumento moi usado na época Medieval. Aparece en diversos textos literarios desa época, podemos citar a sua aparición nas Cantigas de Alfonso X; tamén se atopan esculpidos en diversas catedrais, dous exemplos en Galicia témolos nos Pórticos das catedrais de Santiago y Ourense. © Brañas Folk  ACV Galaica